Český studijní překladEzechiel - 25. kapitola, verš č. 15

Toto praví Panovník יהוה: Kvůli tomu, co prováděli Pelištejci při pomstě — konali pomstu s opovržením v duši, aby pro odvěké nepřátelství přinesli zkázu —

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100