Český studijní překladList Galatským - 5. kapitola, verše 19 - 21

19 Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost,
20 modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost , hněvy, soupeření, rozdělení, sekty,
21 závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100