Český studijní překladList Galatským - 5. kapitola, verše 24 - 26

24 Ti, kdo patří Kristu Ježíši , ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.
25 Jsme-li Duchem živi , Ducha také následujme.
26 Nehledejme marnou slávu , navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100