Český studijní překladList Galatským - 5. kapitola, verš č. 26

Nehledejme marnou slávu , navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100