Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 26. kapitola, verše 12 - 16

12 Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. יהוה mu požehnal
13 a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý.
14 Měl stáda bravu a skotu a mnoho čeledi a Pelištejci mu záviděli.
15 A všechny studny, které vykopali otroci jeho otce za dnů jeho otce Abrahama, Pelištejci ucpali a naplnili hlínou.
16 Pak Abímelek řekl Izákovi: Odejdi od nás, protože ses stal mnohem mocnější než my.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100