Český studijní překladJób - 27. kapitola, verš č. 6

Držím se své spravedlnosti a neopustím ji. Mé srdce nebude hanobit za mé dny.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100