Český studijní překladList Jakubův - 3. kapitola, verše 14 - 16

14 Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě.
15 To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská.
16 Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká špatná věc.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100