Český studijní překladJonáš - 1. kapitola, verš č. 9

Odpověděl jim: Jsem Hebrej a bojím se יהוה, Boha nebes, který učinil moře i souš.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100