Český studijní překladJozue - 2. kapitola, verš č. 9

A řekla těm mužům: Poznala jsem, že vám יהוה dal zemi, že na nás padla hrůza z vás a že kvůli vám všichni obyvatelé země propadli malomyslnosti.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100