Český studijní překladJozue - 4. kapitola, verš č. 24

aby poznaly všechny národy země ruku יהוה, jak je silná, abyste se báli יהוה, svého Boha, po všechny dny.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100