Český studijní překladJeremjáš - 23. kapitola, verše 21 - 22

21 Neposlal jsem ty proroky, ale oni běželi, nemluvil jsem k nim, ale oni prorokovali.
22 Kdyby byli přítomni důvěrnému setkání se mnou, zvěstovali by mému lidu má slova, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zvrácených činů.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100