Český studijní překladJeremjáš - 25. kapitola, verše 3 - 7

3 Od třináctého roku vlády judského krále Jóšijáše, syna Amónova, až dodnes, těchto dvacet tři let, stávalo se ke mně יהוה slovo. Mluvil jsem k vám, stále znovu jsem mluvil, ale neposlouchali jste.
4 יהוה vám posílal všechny své otroky proroky, stále znovu je posílal, ale neposlouchali jste a nenakláněli jste ucho, abyste slyšeli.
5 Říkali: Odvraťte se každý od své zlé cesty a od svých zvrácených činů a budete bydlet v zemi, kterou יהוה dal vám a vašim otcům od věků až navěky.
6 Nechoďte za jinými bohy, abyste jim sloužili a klaněli se jim. Nezlobte mě dílem svých rukou, a neudělám vám nic zlého.
7 Ale neposlouchali jste mě, je יהוה výrok, jen abyste mě ke své vlastní škodě rozzlobili dílem svých rukou.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100