Český studijní překladJeremjáš - 28. kapitola, verš č. 1

Stalo se v tomtéž roce, na počátku kralování judského krále Sidkijáše, ve čtvrtém roce, v pátém měsíci, že mi prorok Chananjáš, syn Azúrův, který byl z Gibeónu, řekl v יהוה domě před očima kněží a všeho lidu:

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100