Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 2. kapitola, verš č. 36

A byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z kmene Ašerova. Ta již byla velmi pokročilého věku ; s mužem žila sedm let od svého panenství

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100