Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 19. kapitola, verš č. 36

Budete mít spravedlivé váhy, spravedlivé závaží, spravedlivou míru a spravedlivý hín. Já יהוה jsem váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100