Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 25. kapitola, verš č. 17

Nebudete utiskovat jeden druhého, ale budeš se bát svého Boha, neboť já יהוה jsem váš Bůh.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100