Český studijní překladMicheáš - 7. kapitola, verš č. 14

Pas svůj lid svou holí, ovce svého dědictví, přebývající o samotě v lese uprostřed ovocného sadu. se pasou v Bášanu a Gileádu jako za dávných dnů.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100