Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 11. kapitola, verš č. 9

Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100