Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 27. kapitola, verše 17 - 18

17 Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Kristus?“
18 Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100