Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 5. kapitola, verš č. 9

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100