Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 6. kapitola, verš č. 1

„ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv ; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100