Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 11. kapitola, verše 25 - 29

25 יהוה sestoupil v oblaku, promluvil k němu a vzal z Ducha, který byl na něm, a dal ho na sedmdesát mužů ze starších. I stalo se, když na nich Duch spočinul, že prorokovali, ale znovu již ne.
26 Dva muži zůstali v táboře — jeden se jmenoval Eldád a druhý se jmenoval Médád. I na nich spočinul Duch — byli totiž mezi zapsanými, ale nevyšli ke stanu — a prorokovali v táboře.
27 Přiběhl mládenec a oznámil to Mojžíšovi: Eldád a Médád prorokují v táboře.
28 Ozval se Jozue, syn Núnův, který sloužil Mojžíšovi od svého mládí, a řekl: Můj pane, Mojžíši, zadrž je.
29 Mojžíš mu řekl: Ty žárlíš kvůli mně? Kéž by všechen יהוה lid byli proroci, když by יהוה na ně dal svého Ducha!

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100