Český studijní překladPřísloví - 10. kapitola, verš č. 27

Bázeň před יהוה přidá mnohá léta, ale roky ničemů budou zkráceny.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100