Český studijní překladPřísloví - 13. kapitola, verš č. 6

Spravedlnost bude střežit toho, kdo žije bezúhonně, avšak hříšníka zničí ničemnost.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100