Český studijní překladPřísloví - 15. kapitola, verš č. 29

יהוה je daleko od ničemů, ale modlitbu spravedlivých vyslyší.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100