Český studijní překladPřísloví - 20. kapitola, verš č. 23

Pro יהוה je ohavností dvojí závaží, falešné váhy nejsou dobré.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100