Český studijní překladPřísloví - 23. kapitola, verš č. 10

Neposouvej dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100