Český studijní překladPřísloví - 23. kapitola, verš č. 17

Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale každý den buď horlivý v bázni před יהוה,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100