Český studijní překladList Římanům - 1. kapitola, verše 29 - 32

29 Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči,
30 pomlouvači, Bohu odporní , zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31 jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní.
32 Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100