Český studijní překladList Římanům - 10. kapitola, verše 3 - 11

3 Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost , nepodřídili se spravedlnosti Boží.
4 Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.
5 Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na Zákonu : ‚Člověk, který je bude činit, bude v nich živ.‘
6 Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?‘ — to je jako přivést Krista dolů —
7 nebo: ‚kdo sestoupí do propasti?‘ — to je jako vyvést Krista z mrtvých.
8 Ale co praví? ‚Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci;‘ je to slovo víry, které hlásáme:
9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.
10 Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně,
11 neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100