Český studijní překladList Římanům - 2. kapitola, verš č. 13

Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší , ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100