Český studijní překladList Římanům - 3. kapitola, verš č. 20

protože ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk , neboť skrze Zákon je poznání hříchu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100