Český studijní překladSkutky apoštolské - 13. kapitola, verše 6 - 12

6 Když prošli celým ostrovem až do Páfu, nalezli jakéhosi muže, kouzelníka, falešného proroka, Žida jménem Barjezus,
7 který byl u místodržitele Sergia Paula, muže rozumného. Ten si zavolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo.
8 Avšak Elymas, ten kouzelník — tak se totiž překládá jeho jméno — se začal stavět proti nim a snažil se odvrátit místodržitele od víry.
9 Saul, jehož nazývali také Pavel , byl naplněn Duchem Svatým, upřeně na něho pohlédl
10 a řekl: „Ó, ty plný vší lsti a každé ničemnosti, synu Ďáblův, nepříteli každé spravedlnosti, což nepřestaneš převracet přímé Pánovy cesty?
11 A nyní, hle, Pánova ruka je proti tobě, budeš slepý a neuvidíš slunce až do daného času.“ Ihned na něj padla mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.
12 Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln zděšení nad Pánovým učením.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100