Český studijní překladŽalmy - 106. kapitola, verše 16 - 18

16 V táboře žárlili na Mojžíše i na Árona, יהוה svatého.
17 Země se otevřela a pohltila Dátana a přikryla spolek Abíramův.
18 Proti jejich spolku vzplanul oheň, plamen spálil ničemy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100