Český studijní překladŽalmy - 111. kapitola, verš č. 5

Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky pamatuje na svou smlouvu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100