Český studijní překladŽalmy - 116. kapitola, verš č. 5

Milostivý je יהוה a spravedlivý, náš Bůh se slitovává.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100