Český studijní překladŽalmy - 119. kapitola, verš č. 63

Jsem společníkem všech, kteří se tě bojí, těch, kdo zachovávají tvá přikázání.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100