Český studijní překladŽalmy - 119. kapitola, verš č. 79

Kéž se ke mně vrátí ti, kdo se tě bojí, ti, kdo znají tvá svědectví.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100