Český studijní překladŽalmy - 128. kapitola, verš č. 1

Píseň stupňů. Blahoslavený je každý, kdo se bojí יהוה, ten, kdo chodí po jeho cestách.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100