Český studijní překladŽalmy - 135. kapitola, verš č. 20

Dome Léviův, dobrořečte יהוה! Kdo se bojíte יהוה, dobrořečte יהוה!

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100