Český studijní překladŽalmy - 140. kapitola, verš č. 13

Vím, že יהוה zjedná nuznému právo, chudému spravedlivý soud.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100