Český studijní překladŽalmy - 147. kapitola, verš č. 11

יהוה nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí; v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100