Český studijní překladŽalmy - 18. kapitola, verš č. 21

יהוה mi odplatil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou mě odměnil.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100