Český studijní překladŽalmy - 25. kapitola, verš č. 14

S těmi, kdo se ho bojí, יהוה důvěrný vztah, dává jim poznat svou smlouvu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100