Český studijní překladŽalmy - 33. kapitola, verš č. 18

Hle, יהוה oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100