Český studijní překladŽalmy - 34. kapitola, verš č. 16

יהוה oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání o pomoc.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100