Český studijní překladŽalmy - 37. kapitola, verše 1 - 8

1 Davidův žalm. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti,
2 neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí.
3 Důvěřuj יהוה a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.
4 Měj rozkoš z יהוה — on naplní prosby tvého srdce.
5 Uval na יהוה svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.
6 Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas.
7 Umlkni před יהוה a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle.
8 Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100