Český studijní překladŽalmy - 89. kapitola, verš č. 2

Navěky budu zpívat o יהוה milosrdenství, z pokolení do pokolení budu svými ústy oznamovat tvou věrnost.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100