Český studijní překladZachariáš - 1. kapitola, verš č. 1

V osmém měsíci druhého roku vlády Dareia se stalo יהוה slovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova:

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100