Český studijní překladZjevení Janovo - 1. kapitola, verše 4 - 5

4 Jan sedmi sborům v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází , i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem,
5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100